xyz資訊工坊

xyz 軟體補給站商品分類

  商品編號: XAC0320
  商品名稱: 英雄薩姆 HD Serious Sam HD
  語系版本:
  運行平台:
  更新日期:
  光碟片數: 1片
  銷售價格: $100元
  熱門標籤:
您可能感興趣:
您可能也喜歡:
XAC0111--真 三國無雙 日Shin Sangoku Musou Multi Raid Special
XAC0015--生化奇兵(美全) BioShock
XAC0136--波斯王子(美全)Prince of Persia
XAC0167--蝙蝠俠 小丑大逃亡(日)Batman Arkham Asylum(日)
XAC0220--喋血雙雄 2 伏天(英)Kane and Lynch 2 Dog Days(全)
英雄薩姆 HD Serious Sam HD

中文名稱: 英雄薩姆 HD
英文名稱: Serious Sam HD
產品類型: 動作遊戲
產品機種: XBOX360